Een groen antwoord op
klimaat verandering!

Het klimaat verandert en dat heeft grote gevolgen. Zo zullen er in de toekomst ’s zomers langere periodes van droogte en hitte voorkomen, afgewisseld met periodes van langdurige, extreme regens en wateroverlast. Ook de biodiversiteit gaat achteruit! Tijd voor actie!

Open tuinen dag 14 september

Wij zoeken tuinambassadeurs

Bron: duurzaam Den Haag, www.duurzaamdenhaag.nl/operatiesteenbreek

Wat kunt u doen?

U kunt als inwoner een steentje bijdragen door uw tuin te vergroenen. Ook is het goed om het regenwater op te vangen in een regenton.

En…..de werkgroep ‘steenbreek Krimpen aan den IJssel’ gaat hierbij helpen!

Een aantal keer per jaar gaan we een leuke en gezellige actiedag organiseren. Zo vergroenen we met elkaar in een bepaald gebied de voortuinen. Voorafgaand aan die dag houden  wij een informatieavond !

Nieuw: Samenwerking met NVWK

Steenbreek krimpen aan den iijssel gaat samen met de NVWK, lezingen geven met als thema: een duurzame tuin als leefomgeving voor vogels, vlinder, bijen en mensen. Data volgen nog. Bekijk voor meer informatie het artikel in de blog. Of op de website van de NVWK: https://www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgroep.

 

 

Aantal m² ontsteend:

19 mei
10 juni
Greencard

14 september Open tuinen Kadij

© 2017 steenbreekkrimpenaandenijssel.nl
Webdesign door