Samenwerking met de NVWK

Project Stadsvogels

Samenwerking tussen de erfvogelwerkgroep van de NVWK en Operatie Steenbreek in Krimpen aan den IJssel.

NVWK

Er broeden tientallen vogelsoorten in onze steden, waaronder zelfs een aantal bijzondere. In Krimpen aan den IJssel broeden bijvoorbeeld de Bosuil, de Ransuil, de Gierzwaluw en, sinds 2016, de spectaculaire slechtvalk. Toch gaan soorten en aantallen achteruit door te weinig leefruimte. Door voorlichting te gaan geven over stadsvogels en hun leefomgeving willen wij dat meer mensen zich bij de natuur betrokken gaan voelen. Met simpele aanpassingen zijn tuinen, openbaar groen en gebouwen geschikt te maken voor tal van vogelsoorten.

Hoe maak je het voor de vogels aantrekkelijk vlak bij huis?

Zorg voor goede beplanting waar vogels van kunnen eten (direct bv bessen en zaadjes of indirect bv insecten) en of in kunnen schuilen en broeden. Maar denk ook aan gebouwen. Het enige slechtvalkenbroedpaar in de Krimpenerwaard zit op een hoog fabriekspand en de schaarse Zwarte roodstaart broedt voornamelijk op oude fabrieksterreinen. Deze voorbeelden illustreren dat ook ogenschijnlijk onaantrekkelijke bebouwing juist goed kan samengaan met bijzondere natuur.

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief dat een aantal jaren geleden opgezet is met als doel om de biodiversiteit te vergroten en daarmee ook het aantal soorten vogels, vlinders en bijen. Helaas heerst de foutieve gedachte dat een betegelde tuin minder onderhoud vergt. Al die betegelde tuinen zorgen voor minder leefgebied van flora en fauna. En juist een goed opgezette border is het minst arbeidsintensief en daar voelen vogels en andere dieren zich veel beter thuis.. Een bijkomend groot voordeel van een onttegelde tuin is dat regenwater na een flinke bui makkelijker in de bodem wordt opgenomen en niet afgevoerd hoeft te worden in een overvol riool (dat nu weleens, en in de toekomst steeds vaker voor overstromingen en stankoverlast zorgt).

In de gemeente Krimpen aan den IJssel is er een actiegroep die regelmatig met bewoners actiedagen houdt.

Wat zijn we van plan?

Onze doelen kunnen elkaar versterken, het wordt er zeker leuker en leerzamer door!

We gaan voorlichtingsavonden, stadsvogelexcursies, stadsvogelcursus, workshops beplantingen. Etc etc  geven!!!

Krimpen aan den IJssel

We gaan voorlopig alleen in Krimpen aan den IJssel aan de slag. Omdat daar de meeste mensen wonen en Operatie Steenbreek daar al actief is. Als het hier aanslaat kunnen we in andere kernen aan de slag.

Doe mee!!!

Kijk in de krant, op facebook of op de volgende websites voor meer info

https://www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgroep.
https://www.steenbreekkrimpenaandenijssel.nl

De initiatiefnemers: Jaap Graveland, Imelda Kloosterman, Ingrid Stiemsma, Jacqueline Veltman, Stef van Walsum, Jan van Exel.

 

Leave a Comment

© 2017 steenbreekkrimpenaandenijssel.nl
Webdesign door