Plantentoppers

In de levende tuin is er een bomen-, struiken- en
kruidenlaag. Door deze Variatie vinden veel verschillende
dieren Voedsel, Veiligheid en VoortplantingsgelegenheidIn de tuin (de vier V’s). Dat is goed voor de
biodiversiteit.

Kleinere bomen/grote struiken voor een kleine tuin:

1

Appel Malus domestica diverse soorten, Malus sylvestris bl + vr
Malus ‘Golden hornet’, ‘Red sentinel’, ‘Evereste’ (sierappels) bl + vr

2

Drents krentenboompje Amelanchier lamarckii (‘Ballerina’) bl + vr

3

Gele kornoelje Cornus mas (boomvorm) bl + vr

4

Gouden regen Laburnum anagyroides schuilpl

5

Lijsterbes Sorbus aucuparia + diverse soorten bl + vr

6

Meidoorn Crataegus monogyna/laevigata + diverse soorten bl + vr

7

Pruim Prunus domestica diverse soorten bl + vr

8

Schietwilg Salix alba, Salix alba ‘Chermesina’: geschikt om te knotten bl

9

Schijnbeuk Nothofagus antartica spl

10

Vuilboom Frangula alnus bl + vr

Struiken (laat ze wel bloeien, dus geen vormsnoei)

1

Dwergmispel Cotoneaster diverse soorten bl+vr

2

Hazelaar Corylus avellana bl+vr

3

Hulst Ilex aquifolium bl+vr

4

Klimop Hedera helix ‘Arborescens’ bl+vr + spl

5

Laurierkers Prunus laurocerasus + diverse soorten bl+vr

6

Lavendel Lavandula angustifolia bl

7

Liguster Ligustrum ovalifolium / vulgare bl+vr

8

Mahonia Mahonia aquifolium bl+vr

9

Rozen enkelvoudige (klim)rozen div soorten, Rosa rugosa bl+vr + spl

10

Sleedoorn Prunus spinosa bl+vr + spl

11

Sneeuwbes Symphoricarpos albus bl+vr

12

Vlinderstruik Buddleja davidii bl+vr

13

Vuurdoorn Pyracantha coccinea bl+vr + spl

14

Winterheide Erica carnea bl+vr

15

Zuurbes Berberis diverse soorten bl+vr

Kruidachtige planten

1

Damastbloem Hesperis matronalis (2 jarig) v

2

Kerstroos Helleborus orientalis v

3

Longkruid Pulmonaria div soorten v

4

Tuin smeerwortel Symphytum grandiflorum v

5

Tuin geranium Geranium ‘Rozanne’, G. macrorrhizum v-z

6

Brede lathyrus Lathyrus latifolius z

7

Gamander Teucrium soorten z

8

Geel duizendblad Achillea filipendulina z

9

Kaasjeskruid Malva div soorten, Lavatera div soorten z

10

Kalimeris Kalimeris div soorten z

11

Kattenkruid Nepeta diverse soorten z

12

Klokjesbloemen Campanula diverse soorten z

13

Kogeldistel Echinops bannaticus z

14

Munt Mentha soorten z

15

Rode spoorbloem Centranthus ruber z

16

Rode zonnehoed Echinacea z

17

Salie Salvia verticillata, nemorosa ‘Ost Friesland’ z

18

Tijm Thymus div soorten z

19

Zonnekruid Helenium autumnale z

20

Duizendknoop Polygonum amplexicaule z-nz

21

Koninginnekruid Eupatorium purpureum z-nz

22

Rudbeckia Rudbeckia ‘Goldsturm’ z-nz

23

Guldenroede Solidago (let op inheemse soort woekert) nz

24

Hemelsleutel Sedum telephium/spectabile nz

25

Herfstanemonen Anemone hupehensis nz

26

Herfstaster Aster ageratoides nz

27

Herfstasters Aster diverse soorten nz

28

Ijzerhard Verbena bonariensis (kort levend) nz

29

Kattenstaart Lythrum salicaria nz

30

Vuurpijl Kniphofia nz

Bollen/knollen

1

Blue bell Scilla non scripta

2

Boerenkrokus Crocus tomassinianus

3

Herfststijlloos Colchicum autumnale

4

Look/sierui Allium diverse soorten

5

Winterakoniet Eranthis hyemalis
v: voorjaar bl: bloem
z: zomer vr: vrucht
nz: nazomer spl: schuilplaats
© 2017 steenbreekkrimpenaandenijssel.nl
Webdesign door